Nazwa jednostki: OSP Medynia Łańcucka

Regon: 690711755

Kraj: PL

Województwo: PODKARPACKIE

Powiat: łańcucki

Gmina: Czarna

Miejscowość: Pogwizdów

Kod pocztowy: 37-126

Ulica:

Numer budynku: 403

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: PODKARPACKIE

Powiat: łańcucki

Gmina: Czarna

Miejscowość: Pogwizdów

Kod pocztowy: 37-126

Ulica:

Numer budynku: 403

Numer lokalu:

Teren działania: PODKARPACKIE/łańcucki/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 667333302

Adres email do korespondencji: ospmedynialancucka@gmail.com

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 1: 1.01.2021

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 1: 31.12.2021

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 1: 24

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 1: 5/24

Liczebność jednostki 1: 31

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 2:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 2:

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 2:

Liczebność jednostki 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 3:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 3:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 3:

Czas osiągnięcia gotowości:


Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie

Regon: 371110110

Kraj: PL

Województwo: PODKARPACKIE

Powiat: brzozowski

Gmina: Dydnia

Miejscowość: Witryłów

Kod pocztowy: 36-205

Ulica:

Numer budynku: 20A

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: PODKARPACKIE

Powiat: brzozowski

Gmina: Dydnia

Miejscowość: Witryłów

Kod pocztowy: 36-205

Ulica:

Numer budynku: 20A

Numer lokalu:

Teren działania: PODKARPACKIE/brzozowski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 134303202

Adres email do korespondencji: pawel.kraczkowski@interia.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 1: 1.01.2021

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 1: 31.12.2021

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 1: 24

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 1: 10/24

Liczebność jednostki 1: 14

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 2:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 2:

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 2:

Liczebność jednostki 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 3:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 3:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 3:

Czas osiągnięcia gotowości:wrocław studia medyczne, 1 roczne dziecko, pn-b-02414, szkoła rodzenia jelenia góra, politechnika czestochowska rekrutacja, stopień podoficerski, technikum wojskowe kraków, psychologia co zdawać na maturze, cku noakowskiego, ślesin triathlon, pedagogia, pod względem liczby ludności polska zajmuje, hołówko, uczelnie w olsztynie, politechnika krakowska progi punktowe, powiat sokolka, wypadek tira w krakowie, bukowina tatrzanska tragedia…