Nazwa jednostki: OSP Siedliska Drugie

Regon: 431118469

Kraj: PL

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: krasnostawski

Gmina: Fajsławice

Miejscowość: Siedliska Drugie

Kod pocztowy: 22-355

Ulica:

Numer budynku: 185

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: krasnostawski

Gmina: Fajsławice

Miejscowość: Siedliska Drugie

Kod pocztowy: 22-355

Ulica:

Numer budynku: 185

Numer lokalu:

Teren działania: LUBELSKIE/krasnostawski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 825763454

Adres email do korespondencji: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 1: 1.01.2021

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 1: 31.12.2021

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 1: 24

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 1: 5/24

Liczebność jednostki 1: 32

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 2:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 2:

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 2:

Liczebność jednostki 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 3:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 3:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 3:

Czas osiągnięcia gotowości:


Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie

Regon: 432297907

Kraj: PL

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Wilków

Miejscowość: Wilków

Kod pocztowy: 24-313

Ulica:

Numer budynku: 11

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Wilków

Miejscowość: Wilków

Kod pocztowy: 24-313

Ulica:

Numer budynku: 11

Numer lokalu:

Teren działania: LUBELSKIE/opolski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 782757224

Adres email do korespondencji: ospwilkow@wp.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 1: 1.01.2021

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 1: 31.12.2021

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 1: 24

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 1: 10/24

Liczebność jednostki 1: 28

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 2:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 2:

Czas osiągnięcia gotowości (w minutach) 2:

Liczebność jednostki 2:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku od 3:

Okres pozostawania w gotowości w ciągu roku do 3:

Czas pozostawania w gotowości w ciągu doby (w godzinach) 3:

Czas osiągnięcia gotowości:platforma edukacyjna osp, akademia muzyczna gdansk, pirotechnika kraków, profi lingua kraków opinie, sprzęt poż opole, wsh kielce, wyzsza szkola medyczna, studia uam, pozary grupy b, ile trwają studia licencjackie, szkoły artystyczne, dopr, filologia angielska lublin, komęda, studia podyplomowe terapia pedagogiczna wrocław, psp zarobki, szkoła aspirantów poznań, auto centrum poznań, 11 września film…