Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach

Regon: 531641328

Kraj: PL

Województwo: OPOLSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Tarnów Opolski

Miejscowość: Przywory

Kod pocztowy: 46-050

Ulica: ul. Wiejska

Numer budynku: 81

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: OPOLSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Tarnów Opolski

Miejscowość: Przywory

Kod pocztowy: 46-050

Ulica: ul. Wiejska

Numer budynku: 81

Numer lokalu:

Teren działania: OPOLSKIE/opolski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 606297253

Adres email do korespondencji: rwidera@op.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: OSP Krzeczanowo

Regon: 130439086

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: żuromiński

Gmina: Siemiątkowo

Miejscowość: Krzeczanowo

Kod pocztowy: 09-135

Ulica:

Numer budynku: 23

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: żuromiński

Gmina: Siemiątkowo

Miejscowość: Krzeczanowo

Kod pocztowy: 09-135

Ulica:

Numer budynku: 23

Numer lokalu:

Teren działania: Wszystkie

Telefon kontaktowy: Brak

Adres email do korespondencji: robert89@wp.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Regon: 11986840

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: pruszkowski

Gmina: Michałowice

Miejscowość: Nowa Wieś

Kod pocztowy: 05-806

Ulica: ul. Główna

Numer budynku: 2

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: pruszkowski

Gmina: Michałowice

Miejscowość: Nowa Wieś

Kod pocztowy: 05-806

Ulica: ul. Główna

Numer budynku: 2

Numer lokalu:

Teren działania: MAZOWIECKIE/pruszkowski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 8892302020

Adres email do korespondencji: osp@ospnw.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuzie

Regon: 711673243

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: węgrowski

Gmina: Łochów

Miejscowość: Brzuza

Kod pocztowy: 07-130

Ulica:

Numer budynku: 48

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: węgrowski

Gmina: Łochów

Miejscowość: Brzuza

Kod pocztowy: 07-130

Ulica:

Numer budynku: 48

Numer lokalu:

Teren działania: MAZOWIECKIE/węgrowski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 502148201

Adres email do korespondencji: malgorzatagmur@gmail.com

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: JRG nr 3 w Białymstoku

Regon: 173545

Kraj: PL

Województwo: PODLASKIE

Powiat: Białystok

Gmina: Białystok

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-688

Ulica: ul. Przędzalniana

Numer budynku: 6d

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: PODLASKIE

Powiat: Białystok

Gmina: Białystok

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-688

Ulica: ul. Przędzalniana

Numer budynku: 6d

Numer lokalu:

Teren działania: PODLASKIE/białostocki/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 856702760

Adres email do korespondencji: kmpspbk.sk@straz.bialystok.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: OSP Borzyszkowy

Regon: 770877468

Kraj: PL

Województwo: POMORSKIE

Powiat: bytowski

Gmina: Lipnica

Miejscowość: Borzyszkowy

Kod pocztowy: 77-130

Ulica:

Numer budynku: 3

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: POMORSKIE

Powiat: bytowski

Gmina: Lipnica

Miejscowość: Borzyszkowy

Kod pocztowy: 77-130

Ulica:

Numer budynku: 3

Numer lokalu:

Teren działania: POMORSKIE/bytowski/Wszystkie

Telefon kontaktowy: 608238826

Adres email do korespondencji: psk.bytow@straz.gda.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:


Nazwa jednostki: OSP Kuczbork

Regon: 130850568

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: żuromiński

Gmina: Kuczbork-Osada

Miejscowość: Kuczbork-Wieś

Kod pocztowy: 09-310

Ulica: ul. Adama Mickiewicza

Numer budynku: 8

Numer lokalu:

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: żuromiński

Gmina: Kuczbork-Osada

Miejscowość: Kuczbork-Wieś

Kod pocztowy: 09-310

Ulica: ul. Adama Mickiewicza

Numer budynku: 8

Numer lokalu:

Teren działania: Wszystkie

Telefon kontaktowy: Brak

Adres email do korespondencji: alexmartynstepka@op.pl

Okres działania od:

Okres działania do:

Liczebność jednostki:wydział nawigacyjny, zarządzanie i prawo w biznesie opinie, honorowy dawca krwi kraków, ranking studiów podyplomowych, zbrzeźnica, mapa zagrożeń powodziowych, osp suchy las, dopuścić, kierownictwo, rozgorzeć, warunki techncizne, spalanie gazu ziemnego w powietrzu, kp psp wieliczka…